Het team van gedreven specialisten van het Brain Research Center in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle doet onderzoek naar nieuwe medicijnen tegen alzheimer en andere hersenziekten. Dat doen we samen met patiënten.

Maak kennis met onze specialisten
Niels Prins
Niels Prins
Directeur en neuroloog

Dr. Niels Prins is de directeur van het brain research center. Hij zet zich samen met zijn collega’s in tegen de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie omdat hij weet dat klinisch medicijnonderzoek daarin het verschil kan maken.

Dr. Niels Prins werkt ook als neuroloog bij het Alzheimercentrum Amsterdam.

Sluiten
Ad Hoeks
Ad Hoeks
Ad Hoeks
Operationeel Directeur
Ad Hoeks  is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van het brain research center.
Sluiten
Sterre Rutgers
Sterre Rutgers
Onderzoeksarts

Drs. Sterre Rutgers is medisch directeur en een van de onderzoeksartsen van het brain research center in Amsterdam. Zij is eindverantwoordelijke voor het klinisch team, daarnaast wikkelt zij alle medische aspecten van het onderzoek af.

Sterre Rutgers neemt de tijd voor haar patiënten, luistert naar hun verhalen en ervaringen en zoekt verbanden. Zij staat patiënten met raad en daad bij.

Sluiten
Philip Scheltens
Philip Scheltens
Medisch adviseur

Prof. dr. Philip Scheltens is als medisch adviseur verbonden aan het brain research center. Hij is hoogleraar cognitieve neurologie en directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam.

Binnen die drie functies werkt Philip Scheltens aan het hogere doel om de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie behandelbaar te maken door wetenschappelijk onderzoek.

Sluiten
Jort Vijverberg
Jort Vijverberg
Neuroloog

Dr. Jort Vijverberg is een van de neurologen van het brain research center. Voor verschillende studies is hij hoofdonderzoeker. Daarnaast is hij werkzaam in het Alzheimercentrum Amsterdam/ Amsterdam UMC.

Jort Vijverberg is een doortastende arts die alle tijd neemt voor zijn patiënten, hij heeft bovendien zeer uitgebreide ervaring.

Sluiten
Paul Dautzenberg
Paul Dautzenberg
Medisch directeur en klinisch geriater

Dr. Paul Dautzenberg is de medisch directeur van het brain research center in Den Bosch. Hij zet zich samen met zijn collega’s in tegen de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie omdat hij weet dat klinisch medicijnonderzoek daarin het verschil kan maken.

Dr. Paul Dautzenberg werkt ook als klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Sluiten
Ad Kamper
Ad Kamper
Internist-ouderengeneeskunde

Dr. Ad Kamper is een van de artsen van het brain research center in Zwolle. Voor verschillende studies is hij hoofdonderzoeker. Daarnaast is hij werkzaam bij Isala Zwolle als internist-ouderengeneeskunde.

Sluiten
Kim van der Graft
Kim van der Graft
Office Manager

Kim van der Graft is de Office Manager van het brain research center in Amsterdam. Komt u langs voor een visite, dan zorgt Kim voor een warm welkom. Ook ondersteunt Kim de afdeling HR.

Sluiten
Norbert Pollemans
Norbert Pollemans
Marketing directeur

Norbert Pollemans is marketing directeur van brain research center. Norbert is verantwoordelijk voor marketing en communicatie van het brain research center.

Sluiten
Romy Zengerink
Romy Zengerink
Office Manager

Romy Zengerink is één van de Office Managers van brain research center in Amsterdam. Komt u langs voor een visite, dan zorgt Romy voor een warm welkom. Bovendien verwerkt ze reiskosten en beantwoordt ze de telefoon.

Sluiten
Belinda Stuffers
Belinda Stuffers
Front office medewerker/ gastvrouw

Belinda Stuffers is één van de Office Managers van brain research center in Amsterdam. Komt u langs voor een visite, dan zorgt Belinda voor een warm welkom. Tijdens uw aanwezigheid in het BRC kunt u met uw vragen bij haar terecht. Ook verwerkt zij de reiskosten en verricht ondersteunende administratieve werkzaamheden

Sluiten
Daphne Troost
Daphne Troost
Onderzoeksarts

Drs. Daphne Troost is één van de onderzoeksartsen van het Brain Research Center. Zij voert het lichamelijk en neurologisch onderzoek uit en wikkelt daarnaast alle medische aspecten van het onderzoek af.

Daphne is een betrokken arts met een luisterend oor, die nauwkeurig en doortastend te werk gaat.

Sluiten
Kim van Geemen
Kim van Geemen
Start-up Specialist

Kim van Geemen is een van de Start-up specialisten van het brain research center. Zij is het eerste aanspreekpunt voor het opstarten van nieuwe clinical trials.

 

Sluiten
Kawita Kanhai
Kawita Kanhai
Start-up Specialist

Kwaita Kanhai is een van de Start-up specialisten van het brain research center. Zij is het eerste aanspreekpunt voor het opstarten van nieuwe clinical trials.

 

Sluiten
Kim Verheul
Kim Verheul
Studiecoördinator en teamleider

Kim Verheul is meewerkend teamleider van het team studiecoördinatoren.
Daarnaast coördineert zij de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Femke van der Linden
Femke van der Linden
Studiecoördinator

Femke van der Linden maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van het brain research center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Lisa van Maanen
Lisa van Maanen
Studiecoördinator

Lisa van Maanen maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van het brain research center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Evelien Norbart
Evelien Norbart
Studiecoördinator

Evelien Norbart maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van het brain research center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Giselle Pullen
Giselle Pullen
Studiecoördinator

Giselle Pullen maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van het brain research center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Hetty den Burger
Hetty den Burger
Site manager

Hetty den Burger is is Site Manager in het Brain Research Center in Den Bosch. Zij is verantwoordelijk voor de planning en dagelijkse aansturing van de site in Den Bosch.

Daarnaast coördineert zij visites en verwerkt ook de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Ylse van Son
Ylse van Son
Studiecoördinator

Ylse van Son is studiecoördinator in het brain research center in Den Bosch. Zij coördineert visites en verwerkt ook de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Paula Prins
Paula Prins
Studiecoördinator

Paula Prins maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van het brain research center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Carlie Dille
Carlie Dille
Site Manager

Carlie is Site Manager in het Brain Research Center in Zwolle. Zij is verantwoordelijk voor de planning en dagelijkse aansturing van de site in Zwolle.

Ook coördineert ze visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Maaike Verburg
Maaike Verburg
Neuropsycholoog

Maaike Verburg verricht neuropsychologisch onderzoek voor het brain research center in Zwolle. Zij neemt neuropsychologische testen af bij verschillende klinische trials. Ook neemt zij enkele vragenlijsten af bij de mantelzorger en/of partner van de deelnemer.

Sluiten
Femke Errens
Femke Errens
Neuropsycholoog en teamleider

Femke Errens is meewerkend teamleider van het team neuropsychologen. Femke verricht neuropsychologisch onderzoek voor verschillende onderzoeken, zij neemt daarnaast enkele vragenlijsten met u en uw partner door op het gebied van de zorg rondom de ziekte van Alzheimer.

 

 

Sluiten
Lois Ottenhoff
Lois Ottenhoff
Neuropsycholoog

Lois Ottenhoff maakt deel uit van het team neuropsychologen van het brain research center. Dit team verricht neuropsychologisch onderzoek bij alle onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere het geheugen, aandacht- en concentratievermogen en taal. Lois neemt daarnaast enkele vragenlijsten met u en uw partner door op het gebied van de zorg rondom de ziekte van Alzheimer.

Bovendien is Lois verantwoordelijk voor de pre-screening van het brain research center.

Sluiten
Hannah de Muinck Keizer
Hannah de Muinck Keizer
Neuropsycholoog

Hannah de Muinck Keizer maakt deel uit van het team neuropsychologen van het brain research center. Dit team verricht neuropsychologisch onderzoek bij alle onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere het geheugen, aandacht- en concentratievermogen en taal. Hannah neemt daarnaast enkele vragenlijsten met u en uw partner door op het gebied van de zorg rondom verschillende hersenziekten.

Sluiten
Dewi Caton
Dewi Caton
Neuropsycholoog & Studiecoördinator

Dewi Caton maakt deel uit van het team neuropsychologen van het brain research center. Dit team verricht neuropsychologisch onderzoek bij alle onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere het geheugen, aandacht- en concentratievermogen en taal.

Dewi maakt daarnaast deel uit van het team studiecoördinatoren van het brain research center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Sluiten
Amber Joossen
Amber Joossen
Neuropsycholoog

Amber Joossen maakt deel uit van het team neuropsychologen van het brain research center in Den Bosch. Dit team verricht neuropsychologisch onderzoek bij alle onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere het geheugen, aandacht- en concentratievermogen en taal. Amber neemt daarnaast enkele vragenlijsten met u en uw partner door op het gebied van de zorg rondom de ziekte van Alzheimer.

Sluiten
Deliane van Vliet
Deliane van Vliet
Neuropsycholoog

Deliane van Vliet maakt deel uit van het team neuropsychologen van het brain research center in Den Bosch. Dit team verricht neuropsychologisch onderzoek bij alle onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere het geheugen, aandacht- en concentratievermogen en taal. Deliane neemt daarnaast enkele vragenlijsten met u en uw partner door op het gebied van de zorg rondom de ziekte van Alzheimer.

Sluiten
Thomas Dautzenberg
Thomas Dautzenberg
Datamanager

Thomas Dautzenberg is onze datamanager. Hij is achter de schermen verantwoordelijk voor het controleren én verwerken van alle data dat in ons centrum binnenkomt of wordt aangemaakt.

Bovendien is Thomas verantwoordelijk voor de pre-screening van het brain research center.

Sluiten

Onze partners

Het Brain research center werkt nauw samen met het Alzheimercentrum Amsterdam, een ander toonaangevend centrum op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Samen zoeken wij naar oplossingen voor dementie. Beide centra richten zich op onderzoek naar dementie en hebben vanzelfsprekend elk een eigen focus en expertise. Samen staan we sterker.

Het Brain research center werkt nauw samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit ziekenhuis streeft naar hoogwaardige patiëntenzorg, waarbij opleiding en onderzoek ook tot de kerntaken behoren.

Het Brain research center werkt nauw samen met de Isala. Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Samen waarborgen ze het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Het Brain research center werkt nauw samen met Alzheimer Nederland. Samen proberen we een toekomst te creëren zonder alzheimer. Alzheimer Nederland helpt het Brain research center door klinisch medicijnonderzoek meer onder de aandacht te brengen en hun uitgebreide en diepgaande kennis en ervaringen met ons te delen.

Steeds vaker vormt MRI onderzoek een onderdeel bij medicijnontwikkeling, neurologische en psychologische trials en ander wetenschappelijk onderzoek. Het MRI Centrum is al jaren een gewaardeerde partner van het Brain research center en voert verschillende MRI onderzoeken uit voor onze klinische trials. Klik hier voor meer informatie over het MRI Centrum.

De missie van de Amsterdamse Neurowetenschappen is duidelijk: het verbeteren van het begrip van de menselijke hersenen en het zenuwstelsel in gezondheid en ziekte door geïntegreerde basis-, translatie- en klinisch onderzoek uit te voeren.

MyTomorrows onderzoekt of er geschikte behandelingen voor u in ontwikkeling zijn, in Nederland of daarbuiten. Met behulp van een slimme kennisbank maakt het getrainde medische team een rapport van al uw behandelopties. Indien er mogelijkheden zijn voor deelname aan medicijnonderzoek, verwijst MyTomorrows deelnemers naar Brain Research Center.

Doe mee campagne beeld sept. 2018

Een nieuw medicijn doorloopt een lang en zorgvuldig proces voordat het op grote schaal aan patiënten kan worden voorgeschreven. Een belangrijke stap in dit ontwikkelingsproces is om het nieuwe medicijn bij patiënten te onderzoeken.

Meer informatie
Visie Brain Research Center

Het Brain Research Center wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een hersenziekte door middel van hoogwaardig en innovatief onderzoek in een veilige en gastvrije omgeving. Ons doel is om in 2025 een substantiële bijdrage te hebben geleverd aan de registratie van een geneesmiddel voor dementie. Wij staan voor betrouwbaarheid, kwaliteit en professionaliteit.

Missie

De missie van het Brain Research Center is om hersenziekten de wereld uit te helpen.

Kom in contact

Vragen zijn er om beantwoord te worden. Stel ze dus gerust. Onze medewerkers staan op werkdagen van 8:30 tot 17:00 tot uw beschikking in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies