VIVIAD – PBD01180

  • Mannen en vrouwen tussen 50 en 80 jaar oud
  • Milde Cognitieve Stoornissen (MCI) ten gevolge van de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Alzheimer in een licht stadium
  • In totaal duurt de deelname aan het onderzoek 48-96 weken

Een fase 2b onderzoek, multicenter, gerandomiseerd, dubbel blind, placebo-gecontroleerd naar de veilheid, verdraagzaamheid en effectiviteit van het middel PQ912 bij deelnemers met een mild tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.
Het onderzoeksmiddel PQ912 is een nieuw middel tegen de ziekte van Alzheimer. Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer te weten komen over de veiligheid, werkingsmechanismen en effectiviteit van het middel. Het onderzoeksmiddel wordt oraal toegediend middels tabletten

Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center Amsterdam.

1. Screening – selectie: Tijdens een periode van maximaal zes weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen. De selectie vindt plaats op onze locatie in Amsterdam en bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten en vragenlijsten.

2. Behandeling: In dit onderzoek wordt het onderzoeksmiddel vergeleken met een placebo. De kans dat u het onderzoeksmiddel krijgt ten opzichte van placebo is 66%. Deelnemers krijgen het middel PQ912 in verschillende doseringen of het placebo (in de verhouding 1:1:1). Er zullen afspraken met u worden gemaakt, wanneer u naar ons centrum dient te komen voor één van de controles (navragen van bijwerkingen en medicijngebruik) en er zal in verschillende frequentie lichamelijk-, neurologisch- en neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden, naast een ruggenprik, EEG, ECG en MRI.

3. Follow-up: Na het afronden van de behandelfase, zullen deelnemers nog tot zes weken worden gevolgd en eenmaal terugkomen naar het centrum voor een laatste controle. Tijdens deze laatste controle visite zullen vragenlijsten en tests voor onder andere uw geheugen worden afgenomen, verder wordt er nog een laatste keer bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek en een ruggenprik uitgevoerd.

In totaal vinden gedurende een periode van 6 weken (screening) en 48-96 weken (behandeling) 14 bezoeken plaats aan het onderzoekscentrum.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer.
  • U bent tussen de 50 en 80 jaar oud.
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies