EIP19-NFD-501

  • Mannen en vrouwen vanaf 55 jaar
  • Diagnose dementie met Lewy bodies
  • 21 weken

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek is opgedeeld in 3 fasen en de gehele onderzoeksperiode duurt ongeveer 21 weken.

De eerste fase is de screeningsperiode, een periode van ongeveer 21 dagen waarin verschillende onderzoeken worden gedaan om vast te stellen of u een geschikte deelnemer bent voor het onderzoek. Er wordt onder meer bloedonderzoek en urine onderzoek gedaan, een hartfilmpje gemaakt, een MRI scan van de hersenen gemaakt en een DaT scan gemaakt. Ook worden er verschillende neuropsychologische testen afgenomen.

De tweede fase is een periode van 16 weken waarin u, afhankelijk van uw gewicht, dagelijks 2x of 3x een tablet inneemt. Tijdens deze 16 weken komt u 6 keer naar het onderzoekscentrum. In de eerste maand wordt u om de 2 weken verwacht. Daarna komt u een keer per vier weken naar het onderzoekscentrum voor onderzoeken.

De derde fase is de zogenoemde follow-up periode. Hierbij brengt u voor de laatste keer een bezoek aan het onderzoekscentrum en worden er nog verschillende onderzoeken uitgevoerd. Dit bezoek moet plaatsvinden binnen 14 dagen nadat u de laatste tablet heeft ingenomen.

U  kunt deelnemen als:

  • U dementie met Lewy bodies en daarbij behorende cognitieve stoornissen heeft
  • U ouder bent dan 55 jaar.
  • U op dit moment een cholinesterase remmer (galantamine, rivastigmine of donepezil) krijgt en U dit medicijn al voor tenminste 3 maanden gebruikt. Voorafgaand aan het onderzoek moet u voor tenminste 6 weken een stabiele dosis ontvangen.
  • U naar het onderzoekscentrum kan komen voor elk bezoek binnen de daarbij behorende tijdslijnen.
  • U een onderzoekspartner heeft, bijvoorbeeld uw man/vrouw/zoon of dochter die u tijdens enkele bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center locatie Amsterdam en in locatie Den Bosch. U kunt uw voorkeur voor de locatie aangeven. Het beeldvormend onderzoek wordt uitgevoerd in het MRI Centrum en het Amsterdam UMC voor locatie Amsterdam, en in het JBZ voor locatie Den Bosch.

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies