GAIN (COR388 HCI)

  • Mannen en vrouwen tussen de 55 en 80 jaar oud
  • Diagnose dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer.
  • 54 weken

Het onderzoeksmiddel COR388 HCI is een nieuw middel tegen de ziekte van Alzheimer. Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer te weten komen over de veiligheid en werkingsmechanismen van het middel. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend via capsule (oraal).

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center Amsterdam en Den Bosch.

  1. Screening – selectie: Tijdens een periode van maximaal zes weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen aan het onderzoek. De selectie bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten, een MRI-scan (bij contra indicatie kan uitgeweken worden naar een CT-scan) en een ruggenprik.
  2. Behandeling: In dit onderzoek wordt het onderzoeksmiddel vergeleken met een placebo. De kans dat u het onderzoeksmiddel krijgt ten opzichte van placebo is 66%. Deelnemers kunnen in één van drie groepen worden gerandomiseerd: 40 mg COR388 HCI, 80 mg COR388 HCI, of placebo. De capsule dient u zelf tweemaal daags in te nemen voor een duur van 48 weken. Er zullen afspraken met u worden gemaakt, waarop u naar ons centrum dient te komen voor controles (navragen van bijwerkingen en medicijngebruik) en zullen lichamelijk- en neurologisch onderzoek en afname van neuropsychologische onderzoeken plaatsvinden.
  3. Follow-up: Na het afronden van de behandelfase, zullen deelnemers nog tot zes weken worden gevolgd en eenmaal terugkomen naar het centrum voor een laatste controle. Tijdens deze laatste controle visite zullen vragenlijsten en tests voor onder andere uw geheugen worden afgenomen, verder wordt er nog een laatste keer bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje uitgevoerd.

In totaal vinden gedurende een periode van 54 weken ongeveer 15 visites plaats aan het onderzoekscentrum.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer.
  • U bent tussen de 55 en 80 jaar oud.
  • Gebruik van Alzheimermedicatie is toegestaan, mits deze gedurende een periode van 90 dagen stabiel is voorafgaand aan de screening.
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Wilt u meer weten van de sponsor van het onderzoek?
Klik op deze link: https://gaintrial.com/nl/

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies