Privacy statement Brain research center

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betreft een Europese privacywetgeving die is ontworpen om EU-burgers meer rechten te geven op het gebied van gegevensbescherming en meer zeggenschap over hun persoonsgegevens.
Het Brain Research Center vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Graag informeren wij u over deze wetgeving en hoe u hierover met ons in contact kunt treden.

Wat verstaan we onder persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Verschillende stukjes informatie die, opgeteld, kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, vormen ook persoonlijke gegevens.

Wat zijn de belangrijkste elementen van de AVG?

 • De AVG regelt een rechtmatige en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de EU
 • De AVG geeft individuen in de EU een betere controle over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en vernietigd
 • De persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een rechtmatige en transparante manier, nauwkeurig en actueel, voor zover noodzakelijk en gerechtvaardige doelen, moeten goed worden beveiligd en mogen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard
 • U heeft recht op:
  • Informatie over de verwerkingen
  • Inzage in uw gegevens
  • Correctie van de gegevens wanneer deze niet kloppen
  • Verwijdering van de gegevens
  • Beperking van de gegevensverwerking
  • Verzet tegen de gegevensverwerking
  • Overdracht van uw gegevens
  • Te ageren tegen geautomatiseerde besluitvorming

Wat voor persoonsgegevens verzamelt het Brain research center?

Het gaat om uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Ook kunnen wij medische gegevens opslaan die zijn verstrekt in het kader van de klinisch onderzoeken die worden uitgevoerd bij het Brain research center. Het betreft hierbij uitsluitend medische gegevens die u vrijwillig hebt verstrekt en/of waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wat doet het Brain research center met mijn gegevens?

Uw gegevens worden vastgelegd in een beveiligde database die uitsluitend bedoeld is voor het plannen en opvolgen van afspraken betreffende het klinische onderzoek. Deze persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden. Zodra u actief deelneemt aan een klinische studie, worden gegevens in geanonimiseerde vorm gedeeld met de farmaceutische organisaties die het klinisch onderzoek sponsoren.

Hoe kan ik verzoeken doen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U kunt uw verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens richten aan fg@brainresearchcenter.nl. De functionaris gegevensbescherming(fg) zal uw verzoek in behandeling nemen.

26 juni 2018
Terug naar overzicht
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies